portalmlawa@wp.pl

Tel. 691310344


Dzisiaj jest: 3 Październik 2022    |    Imieniny obchodzą: Teresa, Gerard, Bogumił

R E G I O N

MAZOWSZE: MARSZAŁEK PRZEZNACZA ŚRODKI UNIJNE NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM

MAZOWSZE: MARSZAŁEK PRZEZNACZA ŚRODKI UNIJNE NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM

Dziś zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o przekierowaniu środk&o...

CIECHANÓW. Maseczki dla mieszkańców Ciechanowa

CIECHANÓW. Maseczki dla mieszkańców Ciechanowa

Miasto zapewni bezpłatne maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla mieszkańców ...

CIECHANÓW. Prezydent Ciechanowa wygrywa z 83,5% poparciem

CIECHANÓW. Prezydent Ciechanowa wygrywa z 83,5% poparciem

Są już oficjalne, potwierdzone przez PKW wyniki wyborów na prezydenta Ciechanowa....

CIECHANÓW. Ciechanów nagrodzony w ogólnopolskim rankingu za inwestycje w sport

CIECHANÓW. Ciechanów nagrodzony w ogólnopolskim rankingu za inwestycje w sport

Ciechanów znalazł się w dziesiątce laureatów rankingu „Aktywizacja ...

PŁOCK. Zginął pieszy.

PŁOCK. Zginął pieszy.

Wczoraj 12 października ok. godz. 21.45 w miejscowości Góra pow. płocki, na DK n...

CIECHANÓW. Bulwary nad Łydynią: ratusz przedstawił koncepcję

CIECHANÓW. Bulwary nad Łydynią: ratusz przedstawił koncepcję

Miasto planuje stworzenie Bulwarów nad Łydynią. Dziś zaprezentowane zostały wiz...

CIECHANÓW. Ul. Kwiatowa po przebudowie

CIECHANÓW. Ul. Kwiatowa po przebudowie

Kompleksowa przebudowa ul. Kwiatowej dobiegła końca. Inwestycja była możliwa dzięki p...

CIECHANÓW. W piątek odbędą się Senioralia

CIECHANÓW. W piątek odbędą się Senioralia

Senioralia, czyli wydarzenie skierowane do ciechanowskich seniorów, zaplanowane są...

CIECHANÓW. Nowa sala edukacyjna w szpitalu utworzona przy wsparciu miasta

CIECHANÓW. Nowa sala edukacyjna w szpitalu utworzona przy wsparciu miasta

Na Oddziale Dziecięcym powstała sala edukacyjna bezpiecznego ruchu drogowego, gdzie najm...

CIECHANÓW. Nowoczesny sprzęt elektroniczny w miejskich podstawówkach

CIECHANÓW. Nowoczesny sprzęt elektroniczny w miejskich podstawówkach

W ramach drugiej edycji projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji&rdqu...


Początek roku to okres rozliczenia przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia umów za 2013 rok. Placówki jak co roku domagają się zapłaty przez NFZ za nadwykonania, czyli leczenie pacjentów po wyczerpaniu środków przyznanych przez Fundusz. Gdyby szpitale miały leczyć tylko do momentu wydania ostatniej złotówki z NFZ, często już we wrześniu musiałyby zamknąć drzwi przed pacjentami. Tymczasem ludzie - mimo wyliczeń NFZ - po wrześniu nadal chorują. 24 szpitale marszałkowskie oszacowały swoje nadwykonania za ubiegły rok - wynoszą one ok. 120 mln zł*.

Linia kolejowa Modlin-Płock znalazła się w Strategii Rozwoju Transportu - strategicznym dokumencie wyznaczającym priorytety inwestycyjne kraju do 2020 r. -Obecnie dokument jest w fazie konsultacji społecznych. Dlatego gorąco zachęcam samorządowców, ale i samych mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz PKP PLK zrozumiały, że inwestycja jest potrzebna, że jest ważna. Trzeba jednak postawić kropkę nad „i”. Głosy wsparcia ze strony samorządowców, organizacji czy mieszkańców dla budowy tej inwestycji wzmocnią jej pozycję w strategii i zwiększą szansę na realizację - apeluje marszałek Adam Struzik.

Maria Pawlak objęła stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Zastąpiła Małgorzatę Czerniawską - Ankiersztejn, która przeszła na emeryturę. Powołanie nowemu szefowi mazowieckiej inspekcji sanitarnej wręczył wojewoda Jacek Kozłowski.

W poniedziałek radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet Mazowsza na przyszły rok. Największą pozycję stanowi w nim „janosikowe”, które w 2014 r. wyniesie aż 646 mln zł. Mimo tak dużego obciążenia, udało się uniknąć zmniejszenia liczby połączeń Kolei Mazowieckich. Ograniczone zostały natomiast środki na inwestycje czy dotacje. Do regionu ciechanowskiego w przyszłym roku trafią ponad 33 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na wsparcie dla podległych samorządowi instytucji, a także dokończenie realizowanych przy udziale środków unijnych inwestycji.

Mazowsze przyjęło budżet na przyszły rok - skrojony na miarę „janosikowego”, które w przyszłym roku wyniesie 646 mln zł. To właśnie ono jest w nim największą pozycją. Pozytywną informacją jest fakt, że udało się uniknąć zmniejszenia liczby połączeń Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. - Budżet opracowano tak, aby region mógł zapłacić „janosikowe” innym województwom. Niestety, dla nas oznacza to drakońskie cięcia -€“podsumowuje skarbnik Marek Miesztalski. Żaden inny region nie musiał tak drastycznie ograniczyć wydatków i niemal do zera zmniejszyć inwestycji czy dotacji. Nie musiał, bo dostaje pewne pieniądze z Mazowsza.

W tym roku po raz czternasty przyznane zostały Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród laureatów, oprócz indywidualnych twórców i rzemieślników, znalazły się także dziecięcy zespół pieśni i tańca, młodzieżowa orkiestra dęta, a także lokalni animatorzy kultury. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy, a także nagrody pieniężne.

Prowadzone w województwie mazowieckim badania jakości powietrza pokazują, że największe stężenie zanieczyszczeń występuje na terenach zurbanizowanych. Największym wrogiem Warszawy i Mazowsza jest rakotwórczy pył - PM-10, PM-2,5 i benzo(a)piren. Co ciekawe, winowajcą przekraczania norm nie jest wcale przemysł, ale właściciele domów jednorodzinnych i samochody. Marszałek wskazuje rozwiązania, które powinny jak najszybciej zostać wcielone w życie, aby poprawić stan naszego powietrza i zdrowia. Inwestycje ograniczające emisję niebezpiecznych gazów będą mogły szczególnie liczyć na dofinansowanie z UE.

Dziś, po wielu miesiącach negocjacji, Parlament Europejski zatwierdził długoterminowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Główny nacisk położony został na inwestycje w rozwój małej przedsiębiorczości, innowacyjne badania, działania na rzecz ochrony środowiska, a także wsparcie na zmniejszanie dysproporcji społecznych. Całkowity budżet na kolejną siedmioletnią perspektywę wyniesie 960 mld euro, z czego do Polski trafi bardzo dużo - ponad 105 mld zł, a na Mazowsze w sumie ponad 3,7 mld euro.

Program wsparcia w powrocie do społeczeństwa, dotacje dla organizacji pozarządowych oraz pomoc doraźna - to główne obszary działań prowadzonych na rzecz osób bezdomnych przez samorządy i NGO’s. Na Mazowszu przygotowano także ponad 3,4 tys. miejsc w schroniskach i noclegowniach, 25 jadłodajni oraz infolinię 987. Wojewoda mazowiecki przekazał 607 tys. zł dofinansowania organizacjom pozarządowym wspierającym osoby bezdomne.

Stworzenie centrum edukacyjno-turystycznego przy oddziale Muzeum Kolejnictwa w Sochaczewie, renowacja zabytkowego cmentarza w Radzyminie oraz utworzenie na bazie obiektów archeologicznych nowego oddziału w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie to inwestycje, których realizacja będzie możliwa dzięki środkom z Unii Europejskiej. Wartość wszystkich podpisywanych dziś umów wynosi blisko 2 mln zł, a przyznane decyzją zarządu województwa mazowieckiego fundusze europejskie stanowią blisko 1,5 mln zł.

Już wkrótce na terenie regionu płockiego powstanie laboratorium materiałowe, wzorcownia i prototypownia. Doposażone zostanie także centrum szkoleniowe, w którym obecnie prowadzone są szkolenia z zakresu blachodachówki modułowej. W najbliższy wtorek w Warszawie zostanie podpisana pierwsza w Europie umowa dotycząca wsparcia rozwoju klastrów. Pierwszym beneficjentem udzielonej w ramach inicjatywy JESSICA pożyczki będzie Mazowiecki Klaster Technologii, Materiałów i Maszyn BM3 z Płocka. Otrzymane wsparcie w wysokości 6 mln zł pozwoli na utworzenie oraz rozwój klastra jako grupy podmiotów działających w ramach sektora materiałów i technologii budowlanych, budowy maszyn, a także innowacyjnych technologii.

W środę 23 października między godziną 10.00 a 10.15 w 44 mazowieckich miastach uruchomione zostaną syreny alarmowe. Będzie to test systemu wykrywania i ostrzegania na wypadek zagrożenia terrorystycznego z powietrza, przeprowadzony w ramach ćwiczenia RENEGADE-KAPER 13/II. Organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych.

Dziś, 3 października, samorząd województwa mazowieckiego podpisał umowę z polsko-koreańskim konsorcjum KT Corporation na realizację budowy światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie Mazowsza. To największy tego typu projekt realizowany obecnie w Europie. Jego celem jest m.in. budowa 3680 km sieci światłowodowej, a co za tym idzie stworzenie dostępu do Internetu dla wszystkich mieszkańców Mazowsza. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 458 mln zł. Projekt będzie realizowany w ramach RPO WM. Przyznana dotacja unijna wynosi ponad 340 mln zł.

Prawie 52 mln zł otrzymały szkoły z województwa mazowieckiego w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w latach 2009 - 2013. Ze środków tych zakupiono pomoce dydaktyczne dla 1549 szkół oraz utworzono lub zmodernizowano szkolne place zabaw w 512 placówkach. W 2014 roku zrealizowana zostanie ostatnia edycja programu. Termin składania wniosków do organów prowadzących mija 10 października 2013 r.

Mniejsze bezrobocie i krótszy czas poszukiwania pracy. Wzrost liczby ludności dzięki migracjom z sąsiednich województw. Więcej z nas pracuje, ale też zwiększa się liczba osób starszych w populacji. Mamy wyższe wykształcenie, później zawieramy małżeństwa i później zostajemy rodzicami. Zwiększył się przyrost naturalny -€“ osiągnął wartość dodatnią. Mieszkamy bardziej komfortowo. Rzadziej palimy, coraz częściej uprawiamy sport. W czasie wolnym coraz chętniej chodzimy do kina i teatru, ale za to mniej czytamy.

Najlepsze orkiestry dęte wybrane! Spośród dziewięciu kapel, które przeszły do końcowych eliminacji, laureatami zostały cztery. Dodatkowo dwie orkiestry uzyskały wyróżnienie. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły orkiestry OSP Gozdowo i OSP Nadarzyn. Konkurs zorganizowany przez mazowiecki sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich nie tylko cieszył się popularnością w trakcie naboru, ale przede wszystkim zyskał sympatię oglądających popisy orkiestr w Wyszogrodzie.

41 ofert z województwa mazowieckiego zakwalifikowano do realizacji w ramach II edycji rządowego programu „Maluch 2013”. Dotacja, o którą ubiegali się opiekunowie dzienni umożliwi powstanie 461 nowych miejsc opieki. Subsydiowane będą też 684 miejsca w  klubach dziecięcych i żłobkach. Łącznie dotacja wyniesie 3,6 mln zł.

Podczas dzisiejszych obrad Sejmu klub PSL zgłosił poprawkę do ustawy budżetowej, która umożliwiałaby uzyskanie przez Mazowsze pożyczki z budżetu państwa. Pieniądze przeznaczone byłyby na spłatę rat „janosikowego”. Obecnie Mazowsze z powodu drastycznych spadków dochodów z CIT nie jest w stanie dokonać wpłat na tę subwencję wyrównawczą. Ministerstwo finansów nie odniosło się do wniosku Mazowsza o zaniechanie płacenia tych rat. Bez powiększenia puli środków na pożyczki dla samorządów, województwo nie ma możliwości ubiegania się o pożyczkę.

MŁAWA. Był koncert i w tle promocja płyty Ingi Piwowarskiej

wtorek, 02, październik 2018 09:23
W piątek 28 września w Państwowej Szkole Muzycznej w Mławie odbył się koncert akordeonowy w... READ_MORE

MŁAWA. Miał ponad 2,5 promila alkoholu i nie miał prawa jazdy. Został zatrzymany.

czwartek, 16, kwiecień 2020 11:57
Trwają czynności mławskiej policji w sprawie nietrzeźwego kierowcy, który w organizmie... READ_MORE
013886021
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Last Week
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Całość
498
99
597
11461733
693
20388
13886021

Your IP: 3.238.49.228
Server Time: 2022-10-03 10:00:22

PARTNERZY

PORTAL MŁAWA.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Mława 2011