portalmlawa@wp.pl

Tel. 691310344


Dzisiaj jest: 25 Wrzesień 2022    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil

R E G I O N

MAZOWSZE: MARSZAŁEK PRZEZNACZA ŚRODKI UNIJNE NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM

MAZOWSZE: MARSZAŁEK PRZEZNACZA ŚRODKI UNIJNE NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM

Dziś zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o przekierowaniu środk&o...

CIECHANÓW. Maseczki dla mieszkańców Ciechanowa

CIECHANÓW. Maseczki dla mieszkańców Ciechanowa

Miasto zapewni bezpłatne maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla mieszkańców ...

CIECHANÓW. Prezydent Ciechanowa wygrywa z 83,5% poparciem

CIECHANÓW. Prezydent Ciechanowa wygrywa z 83,5% poparciem

Są już oficjalne, potwierdzone przez PKW wyniki wyborów na prezydenta Ciechanowa....

CIECHANÓW. Ciechanów nagrodzony w ogólnopolskim rankingu za inwestycje w sport

CIECHANÓW. Ciechanów nagrodzony w ogólnopolskim rankingu za inwestycje w sport

Ciechanów znalazł się w dziesiątce laureatów rankingu „Aktywizacja ...

PŁOCK. Zginął pieszy.

PŁOCK. Zginął pieszy.

Wczoraj 12 października ok. godz. 21.45 w miejscowości Góra pow. płocki, na DK n...

CIECHANÓW. Bulwary nad Łydynią: ratusz przedstawił koncepcję

CIECHANÓW. Bulwary nad Łydynią: ratusz przedstawił koncepcję

Miasto planuje stworzenie Bulwarów nad Łydynią. Dziś zaprezentowane zostały wiz...

CIECHANÓW. Ul. Kwiatowa po przebudowie

CIECHANÓW. Ul. Kwiatowa po przebudowie

Kompleksowa przebudowa ul. Kwiatowej dobiegła końca. Inwestycja była możliwa dzięki p...

CIECHANÓW. W piątek odbędą się Senioralia

CIECHANÓW. W piątek odbędą się Senioralia

Senioralia, czyli wydarzenie skierowane do ciechanowskich seniorów, zaplanowane są...

CIECHANÓW. Nowa sala edukacyjna w szpitalu utworzona przy wsparciu miasta

CIECHANÓW. Nowa sala edukacyjna w szpitalu utworzona przy wsparciu miasta

Na Oddziale Dziecięcym powstała sala edukacyjna bezpiecznego ruchu drogowego, gdzie najm...

CIECHANÓW. Nowoczesny sprzęt elektroniczny w miejskich podstawówkach

CIECHANÓW. Nowoczesny sprzęt elektroniczny w miejskich podstawówkach

W ramach drugiej edycji projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji&rdqu...


Pojawiające się w ostatnim czasie coraz bardziej niepokojące informacje na temat firmy Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A., która deklarowała gotowość do wybudowania Wodnego Centrum Rekreacji w Działdowie, utwierdza mnie w przekonaniu, iż decyzja podjęta w dniu 28 stycznia 2014r. o odstąpieniu od umowy była jedną z najtrudniejszych, ale jak się okazuje najsłuszniejszych decyzji w całym okresie sprawowania przeze mnie funkcji Burmistrza Miasta.(fot. Ewa Lubińska)

Marzenie mieszkańców o budowie basenu było moim priorytetem. Wiele razy podkreślałem, że najważniejsze dla mnie jest dobro naszego miasta. Dlatego też, głęboko wierzyłem, że taka inwestycja zostanie zrealizowana. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników, udało się pozyskać największe w historii miasta dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w dniu 30  marca 2012 r., spełnienie marzeń o basenie nabierało realnych kształtów. Zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, przystąpiliśmy do wyłonienia Inżyniera Kontraktu, a następnie Wykonawcy. W dniu 15 kwietnia 2013 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i prace budowlane z firmą Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Kołobrzegu. W chwili podpisywania umowy z Wykonawcą, nic nie wskazywało na to, że firma Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A. ma poważne problemy z realizacją prowadzonych przez siebie inwestycji. W tym okresie budowała kilka obiektów wodno - rekreacyjnych, m.in. w Koszalinie, Szczecinie, Lidzbarku Warmińskim oraz Iławie.
Pierwsze nasze problemy z Wykonawcą rozpoczęły się w miesiącu maju, na etapie opracowywania koncepcji projektowej. Od tego momentu trwały wielomiesięczne prace nad sporządzeniem dokumentacji w trakcie których, odbyło się wiele narad koordynacyjnych oraz przeprowadzano szereg analiz dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Całokształt sposobu realizacji kontraktu przez Wykonawcę spowodował w konsekwencji odstąpienie Gminy Miasto Działdowo od umowy z firmą Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A. Powodem było przede wszystkim wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków w sposób uchybiający postanowieniom umowy  i przepisom prawa oraz m.in. zwłoka w wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi zatwierdzenie tego etapu dokumentacji. Ponadto stwierdzono, iż złożony w tutejszym Urzędzie Miasta egzemplarz projektu budowlanego nie jest tożsamy z dokumentem złożonym w dniu 31 grudnia 2013r. w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W naszej ocenie, takie działanie stanowiło wprowadzenie inwestora w błąd i było działaniem niedopuszczalnym. Ponadto, po kilkukrotnym wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia aktualizacji harmonogramu prac z uwagi na przedłużające się prace projektowe, firma Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A. przekazała nowy harmonogram realizacji, który w istocie rzeczy był nierealny, gdyż na roboty budowlane przewidziano niespełna 12 miesięcy, co w ocenie Inżyniera Kontraktu dokonanej w miesiącu grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r. było okresem niewystarczającym na realizację. To sprawiło, iż uznaliśmy za nieprawdopodobne dotrzymanie terminu końcowego realizacji robót budowlanych objętych umową. Należy tu podkreślić, że samo wykonanie projektu budowlanego nie kończy etapu projektowania inwestycji i niezbędne jest także sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej.
W tym momencie należy wszystkich mieszkańców poinformować, iż począwszy od maja 2013 r. aż do chwili obecnej,  w mediach pojawiają się coraz bardziej niepokojące informację o zaprzestaniu realizacji innych inwestycji prowadzonych przez to przedsiębiorstwo na terenie kraju.
W  dniu 20 maja 2013 r. Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie odstąpił od umowy na budowę kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie, gdyż Wykonawca wadliwie wykonywał prace budowlane, po czym zaprzestał ich realizacji.
W 23 września 2013 r. firma opuściła plac budowy kąpieliska Arkonka w Szczecinie oraz odstąpiła od zawartej umowy z Inwestorem. Kolejnym przykładem jest Iława, gdzie w dniu 13 września 2013 r. firma odstąpiła od budowy portu śródlądowego.
W ostatnim czasie, w serwisach informacyjnych naszego regionu, pojawiła się informacja, iż w miesiącu sierpniu 2014 r. również Starostwo w Lidzbarku Warmińskim wypowiedziało umowę na budowę Term Warmińskich. Do zakończenia inwestycji pozostało niespełna 13% procent robót. Oprócz tego w ostatnich dniach samorząd powiatowy był zmuszony unieważnić postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia z powodu braku ofert.
Ostatnia informacja na temat firmy Kornas pochodzi z 4 września 2014 r. i dotyczy budowy kąpieliska w Tarnowie Podgórnym, gdzie gminna spółka Tarnowskie Termy wypowiedziała umowę Wykonawcy na budowę kompleksu basenowego, ponieważ miała zastrzeżenia do jakości wykonywanych prac. A pogorszenie sytuacji finansowej wykonawcy, zdaniem inwestora, uniemożliwiało terminowe zakończenie budowy. Ponadto, na wniosek jednego z dostawców materiałów rozpoczęła się procedura upadłości spółki Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A.
Wszystkie wymienione powyżej przykłady potwierdzają brak wiarygodności firmy Kornas Development Sp. z o.o. Wszystkie przykłady jej działania są do siebie zbliżone. Jednocześnie we wszystkich wymienionych miastach pozostał ten sam problem: opuszczony plac budowy, nierealizowana inwestycja w zakładanym terminie, konieczność uregulowania potężnych zobowiązań przez poszczególne władze i pytania: co dalej?
Przyglądając się tym inwestycjom, z pewnością można stwierdzić, iż Działdowo spotkałby ten sam scenariusz, lub nawet gorszy, ponieważ w grę wchodziłaby niezakończona budowa oraz większe środki unijne, które trzeba byłoby zwrócić. Uważam, że takiego ryzyka jako osoba w pełni odpowiedzialna za miasto, nie mogłem podjąć. Czujność pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w tę inwestycje sprawiła, iż nie miałem wątpliwości co do podjętych działań.
Po uwzględnieniu tempa prac Wykonawcy na etapie sporządzania koncepcji projektowej, później projektu budowlanego, przyjęto za wysoce prawdopodobne, że również projekty wykonawcze nie powstałyby w deklarowanym terminie, co z kolei spowodowałoby rażące opóźnienie robót budowlanych i brak ich ukończenia w terminie umownym. Dla Gminy Miasto Działdowo było to zagrożenie nie do przyjęcia, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż inwestycja otrzymała dofinansowanie środkami europejskimi, a termin jej realizacji określono na dzień 31.03.2015 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi, w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 kwalifikowane są wydatki poniesione nie później niż do 30 czerwca 2015 r.
W przypadku, gdyby inwestycja prowadzona była dalej, jednak nieukończona w zakładanym terminie, wszystkie przekazane przez Urząd Marszałkowski środki europejskie musiałyby zostać zwrócone wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia fizycznego przekazana środków do dnia ich zwrotu.
Odstąpienie od umowy było jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji i jedyną możliwością ratunku finansów miasta.
Do momentu odstąpienia od umowy, firma Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A wykonała prace polegające na opracowaniu koncepcji projektowej, za którą Gmina Miasto Działdowo dokonała zapłaty w kwocie 165 666,92 zł brutto. Była to jedyna płatność na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie pragnę poinformować, iż Gmina Miasto Działdowo otrzymała z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska S.A. kwotę 662 667,66 zł pochodzącą z gwarancji ubezpieczeniowej firmy Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A.

Na zakończenie dodam, że 3 sierpnia 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi, z powództwa Gminy Miasto Działdowo został złożony pozew przeciwko firmie Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A. o zapłatę kary umownej w kwocie 2 626 748,38 zł za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy.

              Z poważaniem
   Burmistrz Miasta Działdowo
        /-/ mgr Bronisław Mazurkiewicz

Źródło dzialdowo.pl

KOMENTARZE

Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.JEDNOCZEŚNIE UZYTKOWNICY ZAMIESZCZAJĄC KOMENTARZ OSWIADCZAJĄ, ŻE BIORĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UMIESZCZONE PRZEZ SIEBIE

Share Button

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

MŁAWA. Był koncert i w tle promocja płyty Ingi Piwowarskiej

wtorek, 02, październik 2018 09:23
W piątek 28 września w Państwowej Szkole Muzycznej w Mławie odbył się koncert akordeonowy w... READ_MORE

MŁAWA. Miał ponad 2,5 promila alkoholu i nie miał prawa jazdy. Został zatrzymany.

czwartek, 16, kwiecień 2020 11:57
Trwają czynności mławskiej policji w sprawie nietrzeźwego kierowcy, który w organizmie... READ_MORE
013881693
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Last Week
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Całość
388
606
388
11459111
16753
13570
13881693

Your IP: 3.238.98.39
Server Time: 2022-09-25 08:11:40

PARTNERZY

PORTAL MŁAWA.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Mława 2011